Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Op initiatief van enige SIO-leden werd heel wat jaren geleden gestart met een aparte afdeling voor schakers van 55 jaar en ouder. Dankzij de perfecte steun van de Stichting Welzijn voor Ouderen kon men toen een uitstekende locatie betrekken in het Dienstencentrum aan de Kornalijn 120 te ‘sGravenzande, gelegen in de nabijheid van de Westlandhal. Later heeft men domicilie gekozen in één van de bovenzalen van de volksuniversiteit in het gebouw Maesemunde aan de Julianaweg.

Ook deze locatie heeft men in 2013 noodgedwongen moeten opgeven. Gelukkig is toen onderdak gevonden bij Vitis Welzijn in Naaldwijk aan de Hastastraat 5. Inmiddels komen circa 25 Westlandse schakers wekelijks bijeen, die allen in een uitermate ontspannen sfeer spelen. Er is geen enkele beperking om hier te spelen, lidmaatschap van een vereniging is niet nodig, echte kennis van het schaakspel evenmin. Daarnaast wordt het voldoen aan de minimumleeftijd ook niet als problematisch opgevat. De kosten zullen ook niet voor problemen zorgen, de bijdrage voor zaalhuur etc. bedraagt 50 cent per aanwezige middag en de consumpties bedragen ca. 70 cent per stuk. Er wordt gespeeld volgens een poulesysteem met een tijdsduur van 3/4 uur per persoon per partij. Deelnemers, die problemen hebben met de korte duur can de partijen kunnen op verzoek een langere partijduur overeenkomen. De zetten behoeven niet genoteerd te worden. Wel wordt er gespeeld met de schaakklok.

Het officiële seizoen loopt van begin september tot en met medio mei. Ook zal er eens per jaar een snelschaaktoernooi gehouden worden.  Om een regulier competitieverloop te kunnen garanderen vragen wij de deelnemers wel het volgende. Spelers, die zich af en toe willen laten zien, worden verzocht om zich uiterlijk op de speeldag telefonisch af te melden. Spelers, die regelmatig mee willen doen, worden verzocht bij afwezigheid dit telefonisch te melden. Beginnende schakers worden in de gelegenheid gesteld om zich wegwijs te maken in het edele schaakspel.

Er wordt gespeeld op de woensdagmiddag van 13.30 uur tot maximaal 16.30 uur.

Voor info: Vincent Kuijvenhoven (0174-620655); of Vitis Welzijn (0174-630358).

Agenda

Geen evenementen