Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

 1. Er wordt gespeeld volgens de Nederlandse vertaling van de laatst vastgestelde FIDE-Regels voor het Schaakspel.

 2. Aan het toernooi kan worden deelgenomen door Westlandse en Midden-Delflandse schakers en door andere schakers die lid zijn van een Westlandse schaakclub.

 3. Er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem in twee ratinggroepen. Alle ronden zullen op rating worden ingedeeld.
  Groep 1: > 1600
  Groep 2: < 1700

 4. De indeling voor een ronde wordt op donderdagavond, voorafgaand aan die ronde, gepubliceerd op www.westlandschaakt.nl. Ook de uitslagen en standen zullen op dinsdag na de ronde op deze website geplaatst worden.

 5. De winnaar van groep 1 krijgt de titel: ‘Westlands schaakkampioen’
  De eindstanden worden bepaald door:
  a: score
  b: weerstandspunten
  c. Sonneborn-Berger score
  d.Onderling reslultaat, indien mogelijk (alleen voor de 1e plaats)
  e. loting

 6. Er zijn drie hoofdprijzen en een ratingprijs, per groep. De grenzen voor de ratingprijzen zullen na het begin van het toernooi vastgesteld worden. Een deelnemer kan slechts één prijs uitgereikt krijgen.

 7. Het speeltempo voor beide groepen bedraagt 1 uur en 40 minuten per persoon per partij + 10 seconden per zet vanaf de start.

 8. Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het van tevoren vastgestelde aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist.

 9. Mobiele telefoons, smartwatches en andere elektronische apparatuur dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de partij. Bij overtreding hiervan zal een passende straf gegeven worden.

 10. De resultaten worden doorgegeven aan de KNSB voor ratingverwerking.

 11. Indien men het niet eens is met een beslissing van de wedstrijdleider kan er tot een half uur na het einde van de partij schriftelijk een protest ingediend worden bij de voorzitter van het WSK-comité – of bij diens afwezigheid bij de wedstrijdleider – waarna de voorzitter zo snel mogelijk een bindende uitspraak zal doen.

 12. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.