Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Het Schoolschaakplan Westland verloopt erg succesvol. Op steeds meer basisscholen worden schaaklessen verzorgd en sinds dit seizoen worden ook schaaklessen als buitenschoolse – of naschoolse activiteit aangeboden.  Als gevolg van het overgaan op een continurooster bij de meeste basisscholen In De Lier zijn naschoolse schaaklessen aangeboden door Kinderopvang De Lange Keizer. Dit resulteerde in goede afspraken van het Schoolschaakplan Westland en de KNSB met De Lange Keizer.

Van de elf cursisten waren er negen van De Achtsprong en twee van PWA De Lier. Onder enthousiaste en vakkundige leiding van schaaktrainer Rik Pronk gingen de kinderen  zo snel vooruit tijdens de tien wekelijkse schaaklessen, dat als afsluiting veel diploma’s en certificaten konden worden uitgereikt. Op de foto staan negen van de elf kinderen. 

Iedereen ontving een certificaat en zes kinderen ontvingen tevens een diploma. Er is een Opstapje 1-diploma uitgereikt en vijf diploma’s Opstapje 2 met hoge cijfers, zelfs een tien. De vijf overige kinderen kunnen in januari a.s. verder gaan als waarschijnlijk een nieuwe serie schaaklessen wordt aangeboden. Eerst wordt op maandag 19 december a.s. een workshop Chessity aangeboden aan de ongeveer 40 kinderen in de groepen 4 van De Achtsprong.