Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Kleine geschiedenis SIO Rapid Toernooi

Nadat in 1984 het legendarische Voskamp & Vrijland Toernooi ter ziele was gegaan, duurde het een tijdje voordat schaakvereniging SIO weer aan een nieuw toernooi ging denken. Maar in het seizoen 1988-1989, een jaar voor het 65-jarig jubileum, begon het weer een beetje te kriebelen. Een commissie, bestaande uit bestuursleden Leen Kemeling, Dirk van Nieuwkerk en Ad van der Struif, ging aan de slag om een jubileumtoernooi te organiseren in 1989. In eerste instantie was het de bedoeling om eenmalig zo’n toernooi te organiseren, maar vanuit de leden kwam het idee om zo’n toernooi structureel te maken. Ere-voorzitter Rien van der Sar en bestuurslid Leo Grootscholten schonken elk 500 gulden, bestuurslid Wim van Schaick deed daar nog 100 gulden bij.

In eendrachtige samenwerking kwam de commissie tot de volgende formule: een rapid toernooi van 30 minuten per persoon per partij, groepen van 6 spelers met prijzen in natura, in elke groep 3 prijzen. Het toernooi zou plaatsvinden op 18 november 1989. In de planning werd uitgegaan van 100 deelnemers. De commissie had een voorspellende gave, want er deden 108 schakers mee aan de 1e editie van het toernooi. Het werd een doorslaand succes, niet alleen vanwege het aantal deelnemers, maar ook doordat de HSB per deelnemer 1 gulden bijdroeg en dat op de dag zelf de wethouder van ’s-Gravenzande ook nog 500 gulden schonk aan SIO.  Groep 1 werd verrassend gewonnen door Schaakmat lid en Westlands schaakkampioen Joop Elderhorst, die zodoende voor eeuwig in de boeken staat als 1e kampioen van het SIO Toernooi.

Het eerste lustrum in 1993 was qua aantal deelnemers het voorlopige hoogtepunt met 156 schakers en werd gewonnen door ons eigen Deense schaaklid Michael Aagaard.

In 1999 toen SIO 75 jaar bestond, deden 148 schakers mee, 28 meer dan het jaar daarvoor.  Bij deze 11e editie waren er enkele wijzigingen. Wedstrijdleider van het eerste uur, Ad van der Struif, vond het welletjes want wilde zelf spelen. Zijn plaats in de commissie werd overgenomen door Gert Vogelaar. Een tweede wijziging was het wedstrijdtempo, in plaats van 30 minuten nu 20 minuten p.p.p.p. Dat wil zeggen groepen van 8 schakers, 7 ronden en 4 prijzen per groep. Deze editie werd gewonnen door Jan-Willem de Jong, voortgekomen uit de SIO jeugdopleiding, inmiddels I.M. en spelend in de meesterklasse voor het Leidse LSG.

SIO had steeds verrassingen in het toernooi, niet in de laatste plaats toen ons lid en amaryllis bollenkweker Gerrit van der Hout zo rond 2007 iedere deelnemer ging verblijden met een prachtige amaryllisbol als aandenken aan het toernooi. Daarna vroeg menig deelnemer of er weer een bol werd geserveerd. Die traditie blijft gehandhaafd!

In 2014 kreeg Gert Vogelaar het te druk met de begeleiding van zijn zoon bij het tennis en nam Martin van der Wal het stokje in de commissie over.

Met het toernooi bleef het goed gaan, met deelnemers uit alle windstreken, maar met SIO ging het langzamerhand bergafwaarts. In haar hoogtijdagen had SIO 120 leden, maar in de 21e eeuw liep dat aantal gestaag  terug. In 2015 werd tijdens de ledenvergadering besloten de vereniging op te heffen, maar de leden besloten unaniem om het SIO Toernooi te continueren en het batig saldo daarvoor in te zetten. Zodoende bestaat er nog steeds een SIO Toernooi en die traditie willen we zo lang mogelijk voortzetten.